Zamestnávate viac ako 20 ľudí?

Tak toto je pre vás...

Náhradné plnenie v kocke

Na Slovensku je povinné zamestnávanie ŤZP pre všetky spoločnosti zamestnávajúce viac ako 20 osôb – to je fakt veľa.

Zaujímavý je ročný poplatok pre rok 2020, ktorý dosahuje výšku 1 300 €? Pokiaľ teda Vaša firma zamestnáva 100 ľudí, bude Váš ročný poplatok takmer 3 900 € !!. Toto číslo je naozaj neskutočne vysoké a musíte ho uhradiť aj keď nemôžete zamestnať ŤZP! Čo robiť ?

Služba náhradné plnenie elegantne vyrieši tento problém.
 Čo z toho vyplýva : že za peniaze, ktoré inak odvádzate štátu, teraz použijete na reklamné alebo teambuildingové účely cez chránenú dielňu.

Pár možností ako využiť túto príležitosť:

* Reklamné predmety: s vašim logom a slovenskou témou remeselných prác

* Propagačné materiály: nájdeme vhodné remeslo, ktoré odzrkadli to na čo chcete obchodných partnerov upozorniť a v čom ste špička

* Tvorivé darčekové sady:  so slovenskou témou, ktoré nechajú pozitívny odkaz vo vašich klientoch alebo zamestnancoch ako benefit

*Teambuildingová akcia:  je jeden z najúčinnejších spôsobov ako zvýšiť výkon v organizácii, tak prečo jednu nespáchať pre tých čo tvoria váš tím

Barborkina truhlica spolupracuje s PRIMA chránená dielna. A na náhradné plnenie sa už teraz tešíme. 

Registračný formulár nájdete tu: 

https://folkcat.sk/barborkina-truhlica-teambuilding

Preberala som z článku: chranenedilene.sk

Príklad z praxe A:

Zamestnávateľ zamestnáva 141 zamestnancov v pracovnom pomere a jedného zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov. Príslušný úrad práce zároveň viedol po celý kalendárny rok občanov so zdravotným postihnutím. Koľko zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou je zamestnávateľ povinný zamestnávať?

Odpoveď: V tomto prípade je zamestnávateľ povinný zamestnať 5 občanov so zdravotným postihnutím (3,2 % z 141 = 4,512 = 5).

zdroj :  https://www.najpravo.sk/rady-a-vzory/rady-pre-kazdeho/z/povinnost-zamestnavatelov-zamestnavat-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim.html

Príklad z praxe B:

Ak zamestnávateľ odobral z chránenej dielne výrobky za 11.500 Eur, povinné plnenie za koľkých občanov si týmto splnil?

Odpoveď: V tomto prípade sa zamestnávateľovi započítajú 14 občania (11.500 : 827 = 13,905 = 14)

zdroj : https://www.najpravo.sk/rady-a-vzory/rady-pre-kazdeho/z/povinnost-zamestnavatelov-zamestnavat-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim.html


PRIMA n.o. - spolupráca 

Na každej jednej truhlici na kurz pracuje aj zamestnanec chránenej dielne PRIMA v Bratislave. Pomáhajú mi kompletizovať truhlice, čo je veľmi náročná a zodpovedná práca. Veľmi pekne ďakujem :) Naša spolupráca tak dovoluje aj náhradné plnenie pre firemné akcie, ktoré je vyžadované štátom.

Pred-objednávkové info: