Veľké truhlice

Pre tvorivé hranie na veľa hodín.

Chceš vidieť aj tie malé?

Malé truhličky sú tu :

Vianočná truhlica
Anjel a chalúpka

Slovenská izbička

Prázdninová truhlica
Slovenská izbička 

Svätojanská noc

Júnová truhlica
SvätoJanské ČAROvanie

Dobšinského divadielkoMájová truhlica
Dobšinského divadielko

Veľká noc


Aprílová truhlica
Veľká noc

nedostupná momentálne

Chceš vidieť aj tie malé?

Malé truhlice s jednou remeselnou prácou tu :